s61023-0819531s61023-0756181s61023-0820431s61023-0756331

这次给大家带来的是リリカル癡漢電車。嘛,这是一款很简单的hgame。空间虽小内容还算丰富,值得一玩,剧情什么的咱不会日文也看不懂,大概就是讲一个痴汉团体在电车上哔~故事。由于投稿限制,部分图片不能发出来,还有一些玩法请自行体验。

无人物简介。

内容不多就不收节操了。十分之一收个鬼啊!

        ps:下次再也不用爪机投稿了啊啊啊啊                 谁能知道我的心有多痛♥

        再ps:接下来应该不会发爪机上的游戏                 资源了,毕竟十六姐整理的ons合集                   非常齐全。也没什么补充的了。